- informaţii despre cursurile aflate in derulare şi cele viitoare le gasiţi la Oferta de programe

- înscrierile la cursuri se pot face prin mail, fax sau personal la sediul CCD conform fişei de înscriere

 

 Oferta sintetica de programe 2023-2024Model de cerere se poate descărca de aici.

   Activitatea de formare continuă s-a mutat în online. Casa Corpului Didactic Ialomița vine în sprijinul cadrelor didactice și desfășoara cursuri avizate și acreditate, menite să contribuie la dezvoltarea personală și profesională a personalului didactic:

        Cursuri avizate :

Inscrierile pentru cursurile desfasurate online se fac prin completarea formularului online.

Nr. crt.

Titlul programului

Nr. ore

Formatori

Grup țintă vizat

Taxa curs (lei)

1.                   

Marketing educațional

40

Insp. Șc. Gen. Prof. Mitrea Steluța-Iuliana

Prof. Borodea Gabriela

Prof. Vild Theodora

Personal didactic din învățământul preuniversitar

215

2.                   

Cultura organizațională de tip european în sistemul de învățământ european

40

Prof. Vild Theodora

Prof. Buzea Ileana

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

0

3.                   

Profesorul-agent al schimbării

25

Prof. Tonț Simona

Prof. Neagu Roxana

Prof. Bordei Veronica-Alina

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

135

4.                   

Consiliere și dezvoltare personală

30

Prof. Tămârjan Cristina-Aurelia

 

Cadre didactice care coordonează colective de elevi

160

5.                   

Asigurarea internă a calității în unitățile de învățământ preuniversitar

40

Prof. Man Octavian

Prof. Man Tiberiu

Personal  didactic, reprezentant al corpului profesoral sau al sindicatului reprezentativ, în CEAC

215

6.                   

Accesarea  fondurilor nerambursabile de către instituțiile de învățământ

40

Prof. Fătu Mioara

Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul de conducere din unitățile de învățământ (de preferat mai multe cadre didactice ale unei școli pentru a se putea constitui o echipă la nivelul instituției, pentru scrierea și implementarea proiectelor europene)

215

7.                   

Cultura sănătății și securității în muncă

40

Prof. Man Octavian

Prof. Man Tiberiu

Personal  didactic, didactic auxiliar și nedidactic din învățământul preuniversitar

215

8.                   

Managementul instituției școlare în contextul legislativ actual

40

Insp. Șc. Gen. Mitrea Steluța-Iuliana

Prof. Prelucă Carmelușca-Rica

Prof. Roman Florina

Personal  didactic de conducere, cadre didactice interesate

215

9.                   

Abilitarea profesorilor metodiști I.Ș.J. Ialomița

16

Dinca Maria-Magdalena- Inspectorii școlari de specialitate

Cadre  didactice cu statut de metodist I.Ș.J.

0

10.               

Abilitarea cadrelor didactice în domeniul didacticii și metodicii disciplinei

40

Inspectorii școlari de specialitate

Personal didactic din învățământul preuniversitar

0

11.               

Formarea cadrelor didactice care fac parte din comisia județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă

25

Inspectorii școlari de specialitate

Cadre  didactice din învățământul preuniversitar.

0

12.               

Dezvoltarea competențelor  de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului de definitivare în învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor vacante ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

40

Inspectorii școlari de specialitate

Cadre  didactice din învăţământul preuniversitar

0

13.               

Pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ

40

Prof. Dumitru P. Adriana

Prof. Dinca Maria-Magdalena

Cadre  didactice debutante din învăţământul preuniversitar

215

14.               

Pregătirea metodică a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor

40

Inspectorii școlari de specialitate

Cadre  didactice încadrate cu statut de suplinitor

0

15.               

Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante

40

Inspectorii școlari de specialitate

Cadre  didactice din învăţământul preuniversitar

0

16.               

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

16

Prof. Turcea Nicoleta-Cristina

Prof. Stoica Claudia-Valentina

Prof. Matache Gherghina

Prof. Gălbenuș Victoriana

 

Cadre  didactice din învăţământul primar din unităţile școlare din judeţul Ialomiţa care vor preda la clasa pregătitoare în anul scolar 2023-2024, dar care nu au participat la cursurile de pregătire din anii școlari anteriori

90

17.               

Abordarea multidisciplinară a elevilor cu CES

40

Prof. Neagu Ioana Mădălina

Personal  didactic din învățământul preuniversitar

 

215

18.               

Digitalizarea orei de limbă și literatură română în contextul predării online

40

Prof. Buzea Ileana

Prof. Vișan Valentina

Prof. Vancea Alina

Prof. Vasluianu Sorina

Cadre  didactice

din învățământul

preuniversitar (care predau la gimnaziu și liceu)

215

19.               

Abilitarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru predarea limbilor moderne

24

Prof. State Nora-Florența

Prof. Ștefan Maria-Cristina

Prof. Matache Adriana

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

 

130

20.               

Scrierea de proiecte în context Erasmus+

24

Insp. Șc.  Tonț Simona

 

Directori, cadre didactice interesate

0

21.               

Evaluarea competenţelor elevilor

22

Prof. Crăciun Cătălin

Prof.  Stroe Adrian

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

120

22.               

Tehnici de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar

30

 

Insp. Șc. Petre Simona Cristina

Prof. înv. primar Stoian Maria

 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar -nivel primar

160

23.               

Valorificarea inteligențelor multiple cu ajutorul educației digitale

24

Prof. Crăciun Cătălin

Personal  didactic din învățământul preuniversitar

130

24.               

Competențe de lectură prin valorificarea textului biblic folosind metoda povestirii

25

Prof. Dr. Revnic Ioana

Pr. Prof. Ion Marian

 

Cadre didactice care predau disciplina Religie

135

25.               

Instrumente digitale, abordări creative în învățarea online

24

Prof. Stancu Mariana

Prof. Militaru Nicoleta-Marilena

 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

 

130

26.               

Competențe digitale și legături sociale, în contextul digitalizării educatiei

40

Insp. Șc.  Tonț Simona

Personal didactic din învăţământul preuniversitar

215

27.               

Egalitate de șanse și stare de bine în școală

40

Prof. Borodea Gabriela

Prof. Tămârjan Cristina

Prof. Vild Theodora

Prof. Tonț Simona

Insp. Șc. Gen. Adj. Prof. Coteș Manuela-Nicoleta

Personal didactic din învățământul preuniversitar

215

28.               

Repere teoretice și elaborare de CDȘ/opțional ca disciplină nouă

40

Insp. Șc. Jalbă Marcela

Prof. Dumitru I. Adriana

Personal didactic din învățământul preuniversitar

215

29.               

Pedagogie digitală

40

Prof. Tămârjan Cristina-Aurelia

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

215

30.               

Dezvoltarea competențelor de comunicare prin lectură și joc

40

Prof. Vasluianu Sorina

Prof. Dumitru I. Adriana

Personal didactic de predare

215

31.               

Limba engleză pentru implementarea proiectelor europene/internaționale - nivel 1

24

Prof. Păduraru Mirela

Prof. Matache Adriana

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

130

32.               

Dezvoltarea abilitatilor de scris-citit in limba engleza prin intermediul metodei fonetice Jolly Phonics

25

Prof. Șerbanescu Silvana Iolanda

Prof. Pinta Corina Laura

Profesori de limba engleză din ciclul primar

135

33.               

Implementarea tehnicilor și a strategiilor de dezvoltare a inteligenței emoționale, rezultat al proiectului Erasmus+ T.E.A.M.I.

24

Insp. Șc. State Nora Florența

Insp. Șc. Buzea Ileana

Prof. Chelbea Alina Georgiana

Prof. Chelbea Cristina Ștefania

Prof. Vancea Alina

Prof. Gheorghe Clara

Prof. Boartă Roxana

Prof. Ciucă Nicoleta

Prof. Velicu Antoaneta

Cadre didactice, consilieri școlari, personal didactic auxiliar

 

0

34.               

eTwinning- noul spațiu european

16

Prof. Militaru Nicoleta-Marilena

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

90

35.               

Profesorul reflexiv-resursă pentru calitatea educației

40

Prof. Borodea Gabriela

Prof. Buzea Ileana

Prof. Stancu Mariana

Prof. Vild Theodora

 

Personal  didactic din învățământul preuniversitar, selectat ca grup țintă în cadrul proiectului “Școală pentru toți, educație pentru fiecare!”, POCU/74/6/18/105197; cadre didactice din învățământul preuniversitar

0

36.               

Lecția DOFEEDU

40

Insp. Șc. Cocioc Viorel

Director Constanda Vasilica

Cadre didactice încadrate în unitățile școlare din județul Ialomița, disciplina Matematică

215

37.               

Integrarea TIC în activitatea didactică

 

25

Prof. Crăciun Cătălin

Prof. Tămârjan Cristina-Aurelia,

Insp. Șc. Gen. Adj. Prof. Coteș Manuela Nicoleta

 

Personal didactic din învățământul preuniversitar din unitățile școlare curpinse în consorțiul Erasmus+ al CCD    Ialomița

Școala Gimnazială Adâncata

Școala Gimnazială Mihai Kogălniceanu

Școala Gimnazială Miloșești

Școala Gimnazială Munteni Buzău

Școala Gimnazială ”George Vâlsan” Amara

Școala Gimnazială ”Constantin Ștefan”  Albești Școala Gimnazială Cocora

Școala Gimnazială Grindu

Școala Gimnazială  Dridu

Școala Gimnazială Colelia

Liceul Teoretic ”Paul Georgescu” Țăndărei

Liceul Pedagogic ”Matei Basarab” Slobozia

0

38.               

Aplicatii practice ale studiilor actuale din domeniul învățării

40

Prof.  Buzgar Ramona

Prof. Timiș Ionița

Personal didactic din învățământul preuniversitar

215

39.               

Proiectarea, organizarea şi evaluarea unui proiect extracurricular pentru stimularea lecturii – Cercuri de lectură”

30

Prof.  Bătărigă Elena-Brândușa

Prof. Dumitru I. Adriana

Personal didactic din învățământul preuniversitar

160

40.               

Abilități de evaluator pentru examenele naționale în format digital

40

Prof. Dinu Gica

Prof. Dobre Viorel

Cadre didactice care predau disciplinele istorie, socio-umane,

215

41.               

Competențe transversale în școala contemporană

40

Prof. Borodea Gabriela Profira

Prof. Militaru Nicoleta-Marilena

Prof. Vild Theodora

Prof. Matache Adriana

Personal didactic din învățământul preuniversitar

0

42.               

Folosire instrumentelor digitale în activitățile de educație formală și non formală

16

Prof. Tonț Simona

 

Personal didactic din învățământul preuniversitar

0

43.               

Școli verzi pentru un mediu sustenabil

24

Prof. Crăciun Cătălin

Prof. Tămârjan Cristina-Aurelia,

Insp. Șc. Gen. Adj. Prof. Coteș Manuela Nicoleta

Prof. Borodea Gabriela Profira

Personal didactic din învățământul preuniversitar

0

44.               

Educația incluzivă-o perspectivă europeană

22

Prof. Dumitru Adriana

Prof. Bănescu Mariana-Camelia

Prof. Turcea Nicoleta

Personal didactic din învățământul preuniversitar

0

45.               

Predarea-învățarea-evaluarea cu ajutorul instrumentelor TIC

16

Prof. Mitrea Steluța-Iuliana

Personal didactic din învățământul preuniversitar

0

46.               

Predarea centrată pe competențe în invîtământul primar

32

Prof. înv. primar Matache Gherghina

Personal didactic din învățământul preuniversitar din înv. primar

 

47.               

Administrarea rețelelor de calculatoare și a laboratoarelor informatice

40

Ing. Dumitru Alexandru

Administratori ai rețelelor informatice din unitățile de învățământ preuniversitar, personal didactic din unitățile de învățământ preuniversitar

215

48.               

Noțiuni avansate de birotică

40

Prof. Șcheaua Liliana

Prof. Stancu Mariana

Ing. Dumitru Alexandru

Personal  didactic și auxiliar din învățământul preuniversitar

215

49.               

Tehnici de cunoaștere și comunicare prin lectură cu utilizatorii bibliotecii școlare

40

Guzulescu Mariana –bibliotecar CCD

Bibliotecari, profesori documentariști, persoane cu studii medii sau superioare angajate ca bibliotecar, responsabili C.D.I

215

50.               

Comunicarea scrisă și verbală. Tehnici de redactare pentru comunicarea internă și externă

40

Petre Liliana, secretar școlar

Stănculeanu Mihaela,  secretar școlar

 

Personal didactic auxiliar care desfăsoară activităţi de secretariat în  unităţile de învăţământ preuniversitar.

215

51.               

Formarea cadrelor didactice/ personalului didactic auxiliar în vederea dezvoltării competențelor necesare persoanei de contact din comisiile de examen și de evaluare din cadrul examenelor de evaluare națională și bacalaureat

16

Ing. Dumitru Alexandru

 

Cadre didactice sau personal didactic auxiliar cu studii superioare de TIC

0

52.               

Dezvoltarea abilităților de comunicare și promovarea încluziunii în comunitatea școlară

40

Prof. Smeianu Marcela

Prof. Leuștean Mihaela-Aurelia

Prof. Petre Simona

Prof. Voinea Marina

Prof. Dumitru P. Adriana

Personal  didactic  auxiliar și nedidactic din învățământul preuniversitar

215


                 

      Cursuri acreditate:

Nr. crt. Titlul programului Nr. ore Formatori Grup țintă vizat Taxa curs (lei) Formular
1

Educație pentru dezvoltare durabilă - online

30 credite
120 Prof. Borodea Gabriela-Profira, Prof. Dumitru Adriana, Prof. Vild Theodora, Prof. Barcari Rodica-Lumința, Prof. Tămârjan Cristina-Aurelia, Prof. Buzea Ileana Cadre didactice din invatamantul preuniversitar 630

formular 

2 Dezvoltarea managementului educațional în context european - DEMECO - online
22 credite
89 Prof. Borodea Gabriela-Profira, Prof. Buzea Ileana,  Prof. Tămârjan Cristina-Aurelia, Prof. Vild Theodora Cadre didactice din învățământul preuniversitar 475 formular
3 Educatia nonformală INDOOR și OUTDOOR
22 credite - blended learning
89

Prof. Borodea Gabriela-Profira, Prof. Vild Theodora, Prof. Tămârjan Cristina, Prof. Crăciun Cătălin,

Prof. Coteș Manuela-Nicoleta, prof. Dumitru Adriana, Prof. Dinu Gica, Prof. Militaru Nicoleta-Marilena
Cadre didactice din învățământul preuniversitar 475 formular
4 Managementul școlii incluzive - blended learning
22 credite
90

Prof. Dumitru Adriana,

Prof. Bănescu Mariana-Camelia, Prof. Turcea Nicoleta Cristina
Cadre didactice din învățământul preuniversitar 480 formular
5 Educație prin șah - online
12 credite
50 Formatori Federația Română de șah Cadre didactice din învățământul preuniversitar din înv. primar 0 formular
6 Abilitare curriculara pentru educatie timpurie - blended learning (27 credite) 80 Prof. Leustean Mihaela, Prof. Turcea Nicoleta, Prof. Birsan Mihaela, Prof. Tanase Valentina Cadre didactice din invatamantul preuniversitar 400 formular

              


Formare continua


Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima modificare

15.11.2023

   
Drept de autor  © 2021 Casa Corpului Didactic Ialomiţa

Toate drepturile rezervate

Web concept: Neagu Gabriel Ionuţ