- informaţii despre cursurile aflate in derulare şi cele viitoare le gasiţi la Oferta de programe

- înscrierile la cursuri se pot face prin mail, fax sau personal la sediul CCD conform fişei de înscriere

 

 Oferta sintetica de programe 2021-2022Model de cerere se poate descărca de aici.

   Activitatea de formare continuă s-a mutat în online. Casa Corpului Didactic Ialomița vine în sprijinul cadrelor didactice și desfășoara cursuri avizate și acreditate, menite să contribuie la dezvoltarea personală și profesională a personalului didactic:

        Cursuri avizate :

Inscrierile pentru cursurile desfasurate online se fac prin completarea formularului online.

Nr. crt.Titlul programuluiNr. orePerioadaFormatoriGrup țintă vizatTaxa curs (lei)
1Abilitarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar în vederea utilizării platformelor educationale24An școlar 2021-2022Prof. Scheaua LilianaCadre didactice din învățământul preuniversitar90
2Abilitarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar pentru predarea online a limbilor moderne24An școlar 2021-2022Prof. State Nora-Florenta, Prof. ?tefan Maria-Cristina,Prof. Matache AdrianaCadre didactice din învăţământul preuniversitar90
3Abilitarea cadrelor didactice în domeniul didacticii și metodicii disciplinei40An școlar 2021-2022Inspectorii școlari aflați în funcție în anul școlar 2021-2022Personal didactic din învățământul preuniversitar145
4Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din invatamantul primar pentru clasa pregătitoare16An școlar 2021-2022Prof. Turcea Nicoleta-Cristina, Prof. Stoica Claudia-Valentina, Prof. Matache Gherghina,Prof. Gălbenuș VictorianaCadre didactice din învățământul primar60
5Abilitarea profesorilor metodisti I.S.J.16An școlar 2021-2022Inspectori școlariCadre didactice cu statut de metodist I.Ș.J.0
6Abordarea multidisciplinară a copiilor cu CES40An școlar 2021-2022Prof. Neagu Ioana MădălinaCadre didactice din învăţământul preuniversitar145
7Accesarea fondurilor nerambursabile de către institutiile de invatamant40An școlar 2021-2022Prof. Fătu MioaraPersonalul didactic, didactic auxiliar și personalul de conducere din unitățile de învățământ (de preferat mai multe cadre didactice ale unei școli pentru a se putea constitui o echipă la nivelul instituției, pentru scrierea și implementarea proiectelor europene)145
8Administrarea retelelor de calculatoare si a laboratoarelor informatice40An școlar 2021-2022Ing. Dumitru AlexandruAdministratori ai re?elelor informatice din unită?ile de învă?ământ preuniversitar, personal didactic din unitățile de învățământ preuniversitar145
9Antreprenoriatul – metodă de incluziune socială40An școlar 2021-2022Prof. Roman Florina, Prof. Prelucă Carmelușca-RicaCadre didactice din învăţământul preuniversitar145
10Aplicatii si instrumente digitale pentru predarea disciplinelor socio-umane24An școlar 2021-2022Prof. Dinu Gica, Pr. Prof. Stanciu Dragoș-Gabriel, Prof. Crăciun Cătălin, Prof. Coteș Manuela-NicoletaCadre didactice din învăţământul preuniversitar90
11Asigurarea internă a calitatii în unitatile de invatamant preuniversitar40An școlar 2021-2022Prof. Man Octavian, Prof. Man TiberiuPersonal didactic, reprezentant al corpului profesoral sau al sindicatului reprezentativ, în CEAC 145
12Competente digitale si legaturi sociale, în contextul digitalizării educatiei40An școlar 2021-2022Prof. Simona TonțCadre didactice din învăţământul preuniversitar145
13Comunicarea scrisa si verbală. Tehnici de redactare pentru comunicarea internă si externă40An școlar 2021-2022Prof. Petre LilianaPersonal didactic auxiliar care desfăsoară activităţi de secretariat în unităţile de învăţământ preuniversitar.145
14Consiliere si dezvoltare personala24An școlar 2021-2022Prof. Tămârjan Cristina-Aurelia, Prof. Opriș StelaCadre didactice care coordonează colective de elevi90
15Cultura organizationala de tip european in sistemul de invatamant european40An școlar 2021-2022Prof. Vild Theodora, Prof. Buzea IleanaPersonal didactic din invatamantul preuniversitar0
16Cultura sanatatii si securitatii în munca40An școlar 2021-2022Prof. Man Octavian, Prof. Man TiberiuPersonal didactic/didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar145
17Dezvoltarea competen?elor de comunicare prin lectura si joc40An școlar 2021-2022Prof. Vasluianu Sorina, Prof. Dumitru I. AdrianaPersonal didactic de predare 145
18Dezvoltarea competentelor didactice de evaluare ale cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar40An școlar 2021-2022Inspectorii școlari aflați în funcție în anul școlar 2021-2022Cadre didactice din învăţământul preuniversitar145
19Digitalizarea orei de limba si literatură română în contextul predării online40An școlar 2021-2022Prof. Buzea Ileana, Prof. Vișan Valentina, Prof. Vancea Alina, Prof. Vasluianu SorinaCadre didactice din invatamantul preuniversitar (care predau la gimnaziu si liceu)145
20Educatie interculturala - o sansă la integrare!40An școlar 2021-2022Prof. Sandu Ion, Prof. Pană IonCadre didactice din invatamantul preuniversitar145
21Egalitate de sanse si stare de bine în scoală40An școlar 2021-2022Prof. Borodea Gabriela, Prof. Tămârjan Cristina, Prof. Vild Theodora, Prof. Tonț Simona, Prof. Coteș Manuela-NicoletaPersonal didactic din invatamantul preuniversitar145
22Evaluarea competenţelor elevilor22An școlar 2021-2022Prof. Crăciun Cătălin, Prof. Stroe AdrianCadre didactice din invatamantul preuniversitar 90
23Formarea cadrelor didactice care fac parte din comisia judeteana de organizare si desfasurare a probelor practice/orale în profilul postului si a inspectiilor speciale la clasă25An școlar 2021-2022Inspectorii școlari aflați în funcție în anul școlar 2021-2022Cadre didactice din invatamantul preuniversitar90
24Instrumente digitale, abordări creative în învătarea online24An școlar 2021-2022Prof. Stancu Mariana, Prof. Militaru Nicoleta-MarilenaCadre didactice din învăţământul preuniversitar90
25Limba engleză pentru implementarea proiectelor europene/internationale - nivel 124An școlar 2021-2022Prof. Păduraru Monica, Prof. Matache AdrianaCadre didactice din invatamantul preuniversitar90
26Managementul activităţilor de secretariat in unităţile de invăţământ preuniversitar40An școlar 2021-2022Petre LilianaPersonal didactic auxiliar care desfăsoară activităţi de secretariat în unităţile de învăţământ preuniversitar.145
27Marketing educational40An școlar 2021-2022Insp. Șc. Gen. Prof. Mitrea Steluța-Iuliana, Prof. Borodea Gabriela, Prof. Vild Theodora Personal didactic din invatamantul preuniversitar145
28Notiuni avansate de birotică40An școlar 2021-2022Prof. Șcheaua Liliana, Prof. Stancu Mariana, Ing. Dumitru AlexandruPersonal didactic din invatamantul preuniversitar145
29Pedagogie digitala40An școlar 2021-2022Prof. Tămârjan Cristina-AureliaCadre didactice din invatamantul preuniversitar145
30Predarea interactivă-utilizarea jocurilor educationale si a noii tehnologii pentru cresterea motivatiei învătării24An școlar 2021-2022Prof. Tămârjan Cristina-AureliaCadre didactice din invatamantul preuniversitar90
31Predarea limbilor moderne prin activităti ludice40An școlar 2021-2022Prof. Ștefan Cristina-Maria, Prof. Jalbă MarcelaPersonal didactic de predare 145
32Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării la concursul national de ocupare a posturilor vacante40An școlar 2021-2022Inspectorii școlari aflați în funcție în anul școlar 2021-2022Cadre didactice din învăţământul preuniversitar145
33Pregătirea debutantilor în vederea sustinerii examenului national de definitivare în invatamant40An școlar 2021-2022Prof. Dumitru P. Adriana, Prof. Marin FloarePersonal didactic din invatamantul preuniversitar145
34Pregătirea metodică a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor40An școlar 2021-2022Inspectorii școlari aflați în funcție în anul școlar 2021-2022Cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor145
35Profesorul reflexiv-resursă pentru calitatea educatiei40An școlar 2021-2022Prof. Borodea Gabriela, Prof. Vild Theodora, Prof. Stancu Mariana, Prof. Buzea IleanaCadre didactice din învăţământul preuniversitar145
36Profesorul-agent al schimbării25An școlar 2021-2022Prof. Tonț Simona, Prof. Neagu Roxana, Prof. Bordei Veronica-AlinaCadre didactice din invatamantul preuniversitar0
37Resurse digitale pentru educatia timpurie24An școlar 2021-2022Prof. Turcea N., Prof. Smeianu M., Prof. Tănase V., Prof. Bîrsan Mihaela, Prof. Zăvoianu CristianaCadre didactice din invatamantul pre?colar90
38Resurse digitale pentru invatamantul primar24An școlar 2021-2022Prof. Nedelcu LuisaCadre didactice din invatamantul primar90
39Resurse pentru instruirea online-aspecte particulare pentru ERT24An școlar 2021-2022Prof. Burunov MarioaraCadre didactice din învăţământul preuniversitar90
40Scriere proiecte Erasmus +30An școlar 2021-2022Prof. Tonț SimonaDirectori, cadre didactice interesate 0
41Standardele de pregătire profesională – mijloc de elaborare a CDL-ului40An școlar 2021-2022Prof. Roman Florina, Prof. Prelucă Carmelușca-RicaPersonal didactic din invatamantul preuniversitar145
42START în e-Twinning16An școlar 2021-2022Prof. Militaru Nicoleta, Prof. Stancu MarianaPersonal didactic din invatamantul preuniversitar60
43Strategii de comunicare pentru bibliotecile scolare40An școlar 2021-2022Guzulescu Mariana –bibliotecar CCDBibliotecari, profesori documentaristi, persoane cu studii medii sau superioare angajate ca bibliotecar, responsabili C.D.I145
44Valorificarea inteligentelor multiple cu ajutorul educatiei digitale24An școlar 2021-2022Prof. Crăciun CătălinPersonal didactic din invatamantul preuniversitar90
                 

      Cursuri acreditate:

Nr. crt.

Titlul programului

Nr. ore

Perioada

Formatori

Grup țintă vizat

Taxa curs (lei)

Formular

1

Compasiune și acțiune-program de prevenire a bullyingului în școală 15 credite (ASOCIAȚIA PROEURO-CONS SLATINA)

60

An școlar 2021-2022

Prof. Borodea Gabriela-Profira, prof. Stancu Mariana, prof. Vild Theodora

Cadre didactice din invatamantul preuniversitar

220

 

2

Educație financiară

15 credite

62

An școlar 2021-2022

prof. Decu Mădălina, prof. Turcea Nicoleta-Cristina, prof. Mihăescu Mariana, prof. Pană Mihaela, prof. Bîrsan Mihaela, prof. Căciuloiu Florentina

Personal didactic de predare din invatamantul preuniversitar

220

formular 

3

Educație pentru dezvoltare durabilă

30 credite

120

An școlar 2021-2022

Prof. Borodea Gabriela-Profira, prof. Dumitru Adriana, prof. Vild Theodora, prof. Barcari Rodica-Lumința, prof. Tămârjan Cristina-Aurelia, prof. Buzea Ileana

Cadre didactice din invatamantul preuniversitar

420

formular 

4

Managementul educației permanente în unitățile de învățământ preuniversitar

22 credite

89

An școlar 2021-2022

Prof. univ.dr. Bucur Cristian, prof. Borodea Gabriela, prof. Buzea Ileana, prof. Tămârjan Cristina-Aurelia, prof. Vild Theodora, prof. Coteș Manuela Nicoleta, prof. Tonț Simona

Cadre didactice din invatamantul preuniversitar

320

 formular

5

Managementul emoțiilor. Strategii de prevenire a violenței în mediul școlar

22 credite

89

An școlar 2021-2022

Prof. univ. Bucur Cristian, prof. Borodea Gabriela, prof. Vild Theodora, prof. Barbu Anca, prof. Stancu Mariana

Cadre didactice din invatamantul preuniversitar

320

formular 

6

Mangementul resurselor umane în instituțiile de învățământ preuniversitar

22 credite

89

An școlar 2021-2022

Prof. univ.dr. Păduraru Monica, prof. Borodea Gabriela, prof. Buzea Ileana, prof. Lambru Costinela Adina, prof. Coteș Manuela Nicoleta, prof. Copilău Laura

 

Cadre didactice din invatamantul preuniversitar

320

 formular

7

Ora de net-Folosirea utilă, creativă și sigură a Internetului-15 credite (Salvați Copiii România)

60

An școlar 2021-2022

Prof. Borodea Gabriela-Profira, prof. Buzea Ileana,  prof. Stancu Mariana, prof. Vild Theodora

Cadre didactice din invatamantul preuniversitar

220

 formular

              


Formare continua


Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima modificare

27.10.2021

   
Drept de autor  © 2021 Casa Corpului Didactic Ialomiţa

Toate drepturile rezervate

Web concept: Neagu Gabriel Ionuţ