Atelier abilitare utilizare aplicatii de invatare online pentru educatie timpurie - recomandat cadrelor didactice din învățământul preșcolar

Atelier-abilitare utilizare Google Classroom. Schimb de bune practici.

Grup țintă: cadre didactice care predau în învățământul primar